Třídní schůzky

 Konzultace s vyučujícími kdykoliv po předchozí domluvě